Про нас

Відокремлений структурний підрозділ Закладу вищої освіти
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна””
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій:
сьогодення і майбутнє

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – один із наймолодших навчальних закладів у нашій державі. Це єдиний навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді різного рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Випускники отримують дипломи державного зразка.

Очолює цей вищий навчальний заклад президент університету Петро Михайлович Таланчук, відомий державний діяч, учений, академік АПН України.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій – один із 31 територіально відокремленого структурного підрозділу університету, який дозволяє абітурієнтам у нашому регіоні отримувати вищу освіту столичного рівня. Керує інститутом доктор біологічних наук, професор В.І. Лисенко.

За роки свого існування в інституті створена гідна матеріальна база: придбано сучасні комп’ютерні класи, створені хімічна, анатомічна лабораторії, масажний кабінет, бібліотека систематично поповнюється найновішими підручниками, створюються електронні варіанти підручників.

У навчальному процесі, який здійснюють висококваліфіковані викладачі використовуються новітні технології інтенсивного навчання, особистісно-орієнтовані педагогічні технології, комп’ютерні програми, побудовані за принципом розвиваючого навчання, креативністю, орієнтації на творчі здібності студента, дослідницькі технології.

Ділові ігри, заняття-диспути, вирішення особистісно-орієнтованих ситуацій, комп’ютерні програми, що дозволяють спостерігати і моделювати на екрані явища і процеси, гіпертекстові довідкові системи, аж до світової інформаційної мережі Інтернет, широко використовуються з метою формування власної траєкторії самоосвіти майбутнього спеціаліста.

Відповідно до вимог регіональних умов, ринкової орієнтації в навчальні плани підготовки фахівця введені дисципліни: «Біологія мисливських тварин»; «Організація мисливського господарства»; «Трофейна справа» (спеціальність «Екологія і охорона навколишнього середовища»); «Превентивна педагогіка»; «Девіантна педагогіка»; «Телефонне консультування» (спеціальність «Соціальна робота») та ін.

Для активізації використання прикладних комп’ютерних програм з метою якісного забезпечення технічного супроводу студентів із особливими потребами виконується перспективний план придбання комп’ютерної техніки.

Студентам призивного віку Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна» серед небагатьох вищих навчальних закладів, згідно постанові Кабінету Міністрів України № 866 від 1.07.02, наказу Міністра освіти і науки України і Міністра оборони України № 221 від 12.07.02, дозволено проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу. Таке навчання організоване на базі військової кафедри Запорізького національного технічного університету.

Підготовка фахівців у нашому інституті проводиться у відповідності з існуючими освітніми стандартами. Навчальні і робочі навчальні програми, розроблені професорсько-викладацьким складом, створені ними навчально-методичні комплекси, видані навчально-методичні посібники, рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу, виконання контрольних, курсових робіт, спрямоване на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.