Вступні випробування на старші ОКР

Вступні випробування для вступу на освітній ступінь “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
05 Екологія 101 Екологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково 

Біологія

22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково 

Анатомія людини

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково 

Педагогіка

Програма вступного іспиту з іноземної мови