Соціальна робота

Галузь: 23 – Соціальна робота

Спеціальність: 231 – Соціальна робота (бакалавр, магістр)

Фахівець із соціальної роботи – це професійно підготовлена людина, яка має необхідні інтелектуальні, моральні якості для виконання інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері, спрямованого на надання соціальної допомоги різним категоріям населення.

Провідними дисциплінами професійної підготовки є: соціологія, загальна психологія і педагогіка, теорія і практика соціальної роботи, технології соціальної роботи.

Випускники здобувають базову (бакалавр) вищу освіту за напрямком “Соціальна робота”, на основі чого їм присвоюють кваліфікацію “бакалавр з соціальної роботи”. Цей освітній рівень є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста або магістра в нашому інституті.

Професійнa діяльність

Соціальне забезпечення:

 • соціальний захист (аналіз рівня соціальних та економічних умов життя населення);
 • організація пенсійного забезпечення, впровадження нових форм та видів натуральної, гуманітарної, технічної допомоги.

Соціальна допомога:

 • матеріальна;
 • соціально-медична;
 • психолого-педагогічна;
 • консультаційно-інформаційна;
 • правова.

Соціальні послуги:

 • постійні (всі види страхування, вирішення соціальних, правових, культурних, психологічних проблем);
 • тимчасові (надання інформації, консультації, організація дозвілля особистості).

Місця роботи:

 • центри соціальних служб сім’ї, дітей та молоді;
 • управління праці та соціального захисту;
 • центри зайнятості;
 • територіальні центри по роботі з людьми похилого віку;
 • управління Пенсійного фонду,
 • соціальні служби державного, громадського чи приватного секторів;
 • освітні заклади будь-яких типів і видів (загальноосвітні школи, дошкільні заклади, школи-інтернати тощо);
 • структури МВД.

Професійна підготовка

Підготовка в Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету “Україна” здійснюється:

 • в лекційних залах та навчальних класах;
 • у добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі;
 • в соціолого-психологічній науково-навчальній лабораторії;
 • в соціальних службах міста (Пенсійний фонд, МЦССДМ, Територіальний центр по роботі з людьми похилого віку, центри зайнятості).

Базову практику студенти проходять в управліннях праці та соціального захисту, загальноосвітніх школах, комітетах у справах неповнолітніх, інтернатах, ЦСССДМ, управліннях Пенсійного фонду.