Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання

Бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки (Спеціалізації) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
10 Природничі науки 101 Екологія (Організатор природокористування) 20 20 4 р. 4 р. 8000 6000
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (Інформаційні технології в моніторингу довкілля) 25 20 4 р. 4 р. 8000 6000
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація) 20 20 4 р. 4 р. 8000 6000
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами) 20 20 4 р. 4 р. 8000 6000

Магістр

Галузі знань Спеціальності (Спеціалізації) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
10 Природничі науки 101 Екологія (Управління якістю довкілля) 10 10 1,5 р. 1,5 р. 10 000 10 000
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія  (Фізична реабілітація) 10 10 1,5 р. 1,5 р. 10 000 10 000
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами) 10 10 1,5 р. 1,5 р. 10 000 10 000

 *Вартість навчання вказана на рівні 2016-2017 навчального року і може бути змінена з урахуванням кон’юнктури ринку.