Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс

Термін навчання

 
 

Назва

Код Код

Назва

       
лікувальна справа 5.12010101

227

Фізична терапія, ерготерапія Фаховий іспит 3 курс

2 р.

 
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
фармація 5.12020101
лабораторна діагностика 5.12010201
фізичне виховання 5.01020101  
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

3 р.

 
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601    

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

 
прикладна екологія 5.04010602  
Інші спеціальності  

101

Екологія Фаховий іспит

Додатково

Біологія

2 курс

3 р.

 
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101

6.050101

Комп’ютерні науки Фаховий іспит 3 курс

2 р.

 
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102  
обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201  
розробка програмного забезпечення 5.05010301  
Інші спеціальності  

122

Комп’ютерні науки Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс

3 р.

 
лікувальна справа 5.12010101

231

Соціальна робота Фаховий іспит 3 курс

2 р.

 
сестринська справа 5.12010102  
медико-профілактична справа 5.12010103  
акушерська справа 5.12010105  
соціальна педагогіка 5.01010601  
дошкільна освіта 5.01010101  
початкова освіта 5.01010201  
технологічна освіта 5.01010301  
професійна освіта 5.01010401  
соціальна робота 5.13010101  
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

 

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою