Матеріально-технічна база

МІЕСТ має прекрасно оснащені навчальні аудиторії, лабораторії і профільні кабінети. На початок навчального 2010-2011 року інститут має 46 аудиторій, 11 лабораторій, 7 спеціалізованих кабінетів, три комп’ютерних класи, де встановлено 65 одиниць сучасної комп’ютерної техніки. У двох залах Фітнес-центру інституту встановлено 25 одиниць різних тренажерів, 18 одиниць імпортного реабілітаційного устаткування, призначеного для відновлення опорно-рухового апарату.

Кафедрами інституту створено навчально-методичні та науково-дослідницькі лабораторії для узагальнення та використання в навчальному процесі позитивного досвіду роботи, надання допомоги студентам в їх самостійній роботі: навчально-наукова лабораторія загальної екології, лабораторія екології мисливських тварин, лабораторія популяційної екології, лабораторія заповідної справи, аналітична лабораторія ТОВ «Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів» по спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»; науково-навчальна лабораторія психолого-соціологічних досліджень, науково-навчальна лабораторія теорії та практики соціальної роботи, лабораторія комп’ютерного дизайну та комп’ютерної верстки, учбово-практична лабораторія друкарської справи, лабораторія поліграфічної та фотографічної справи, лабораторія редакторської майстерності, лабораторія бібліографії та книгознавства, науково-навчальна лабораторія анатомії і фізіології людини, науково-навчальна лабораторія індивідуальних методів реабілітації людей різного віку та інвалідів, науково-навчальна лабораторія по відновленню рухової активності.

Навчально-методичні лабораторії допомагають професорсько-викладацькому складу кафедр у підготовці і проведенні всіх видів занять на відповідному високому навчально-методичному рівні, примножують кафедральний навчально-методичний фонд.

В інституті є дві читальні зали. Співвідношення посадкових місць у читальних залах до загального контингенту студентів складає 5,5%, що є достатнім для нормальної роботи з літературою.

В бібліотеці, читальних залах є монографії, аналітична література, підручники та посібники останніх років видання, ілюстрована література, збірники законів України, кодекси України, бібліотека офіційних видань тощо.

Бібліотека отримує сучасні спеціалізовані періодичні видання по галузях знань із усіх спеціальностей, за якими відбувається підготовка в інституті.

Крім власної бази, для розвитку спорту орендується стадіон, критий спортивний зал та басейн.