Інформація про заклад

Про інститут

До 2005 року Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ) мав статус філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У листопаді 2005 року, в зв’язку з отриманням третього рівня акредитації, було прийнято рішення про надання філії статусу інституту.

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій – це вищий навчальний заклад, що має III – IV рівень акредитації.

Мета діяльності інституту – надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження дистанційних технологій навчання.

Навчатися в МІЕСТ можна на денній та заочній формах навчання і здобути такі спеціальності:

 • екологія (організатор природокористування, управління якістю довкілля);
 • комп’ютерні науки (інформаційні технології в моніторингу довкілля);
 • соціальна робота (управління міжнародними соціальними проектами і програмами);
 • фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація).

Президент ВНЗ ВМУРоЛ “Україна” – Петро Михайлович Таланчук – перший міністр освіти незалежної України, професор, доктор технічних наук, дійсний член Академії педагогічних наук України. 
Ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій – Брустінов Володимир Михайлович – кандидат технічних наук, професор, проректор ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”.

Навчальний процес в інституті здійснюють 77 викладачів, 7 із них – доктори наук, професори, 27 – кандидати наук, доценти, 12 старших викладачів, 7 аспірантів.

За роки існування введено в експлуатацію після реконструкції навчальний корпус по вулиці Дзержинського з реабілітаційним центром, сучасними комп’ютерними класами, що мають доступ до мережі Internet, хімічною, екологічною лабораторіями. Постійно зростає бібліотечний фонд, до послуг студентів комп’ютерна версія навчально-наукової бібліотеки.

 

Дата заснування Університету “Україна” – 18.02.1999 року.

Рік заснування Інституту екології та соціальних технологій – 2000 р.

Рівень акредитації – III-IV, що дає право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

Навчально-виховні структурні підрозділи: факультети інженерних і соціальних технологій.

Контингент студентів: денна форма навчання – 350, заочна форма навчання – 530.

Матеріально-технічна база:

 • лабораторія анатомії та фізіології людини,
 • лабораторія загальної екології,
 • лабораторія хімії та лабораторія фізичної реабілітації,
 • тренажерний зал,
 • сучасні комп’ютерні класи з мережею Інтернет і мультимедійною системою,
 • бібліотека з електронними носіями,
 • читальний зал,
 • буфет.