Екологія

Галузь: 10 – Природничі науки

Спеціальність: 101 – Екологія (бакалавр, магістр)

Інтенсивна техногенна діяльність людини привела нас на поріг глобальних екологічних катастроф, провісниками яких стали парниковий ефект та кислотні дощі, виснаження озонового шару та спустелювання, загрожуюче забруднення довкілля різними токсичними речовинами, а на Україні, до того ж, додалися наслідки Чорнобильської аварії. Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування природного середовища) готувати нове покоління високопрофесійних спеціалістів у сфері екології та охорони навколишнього середовища.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища створена у 2000 році на факультеті інженерних технологій.

Навчальний процес на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища має міжнародну орієнтацію, проводиться за сучасними методиками. До викладання залучені викладачі нового покоління та провідні фахівці центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.

У порівняння з кафедрами екології та охорони навколишнього середовища інших вищих навчальних закладів України особливістю нашої кафедри є те, що зусилля викладачів зосереджені на підготовці спеціалістів, які володіють знаннями міжнародного та українського природоохоронного законодавства, вмінням готувати проекти нормативно-правових актів, практичними навичками роботи в органах виконавчої влади у сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення природних ресурсів, в екологічних пунктах пропуску на державному кордоні, екологічних інспекційних підрозділах, знаннями ведення заповідної справи, здійснення екологічного аудиту, підготовки матеріалів із упорядкування мисливських угідь.

Наявна матеріально-технічна база (два комп’ютерні класи, фахова бібліотека, навчальне обладнання) на кафедрі та в університеті дозволяє забезпечити вивчення курсів цікавих предметів: загальна екологія, екологія людини, ландшафтна екологія, моніторинг навколишнього середовища, прикладна екологія, екологічний аудит, екологічний менеджмент, управління екологічною безпекою, основи сталого розвитку, екологічна політика, економіка природокористування, нормування антропогенних навантажень, сучасні екологічні проблеми, екологічна політика та інші.

Практика

Необхідним елементом навчання на спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” є щорічні польові та технологічні практики, що дають студентам практичні навички вивчення стану довкілля та методів охорони екосистем. Основними місцями, де студенти проходять практику, є заповідні території Криму і Запорізької області, екологічні інспекції та підприємства регіону.

Наукова робота

Еколог – одна з самих необхідних професій XXI століття. Саме перед фахівцями зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” стоїть найважливіше завдання – врегулювати складні взаємовідносини людини і природи. Різноманітність професій, пов’язаних із діяльністю еколога, дозволяє студенту обрати власний напрямок майбутньої спеціалізації.

Випускники кафедри можуть займатися:

  • науково-дослідною роботою;
  • прикладною лабораторною діяльністю;
  • науково-виробничою діяльністю (підготовка проектів організації та розвитку мисливських і рибальських господарств);
  • інспекційною діяльністю;
  • педагогічною діяльністю.

Випускники можуть працювати в органах виконавчої влади. Вже сьогодні випускники працюють у різноманітних контролюючих організаціях природоохоронного спрямування (рибінспекції, екологічні інспекції, санепідемстанції), в мисливських господарствах, на посадах в екологічних підрозділах.

Професійна підготовкав Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету “Україна” здійснюється:

  • у науково-навчальних лабораторіях екології;
  • у 2-х лабораторіях, оснащених персональними комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет;
  • у дослідно-виробничих лабораторіях Азово-Сиваського національного природного парку та Мелітопольського державного лісомисливського господарства;
  • навчальні практики студенти проходять у гірському Криму та на узбережжі Азовського моря;
  • виробничу та переддипломну практики студенти проходять на провідних підприємствах міста.