Науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання»

17 березня на базі Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна» відбулася науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання».

Як зазначив співголова організаційного комітету конференції, директор МІЕСТ, доктор біологічних наук, професор Валерій Іванович Лисенко, проблема забезпечення водними ресурсами взагалі, прісною водою зокрема є важливою водогосподарською проблемою для всього людства, що зумовлює бережливе та дбайливе ставлення до водних ресурсів, їх раціональне використання і збереження для майбутніх поколінь.

Крім того, на передній план виходять питання екологічного виховання, спрямовані на збереження водних ресурсів, їх раціональне використання та забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів.

У роботі конференції узяли участь представники Мелітопольської міської ради, науковці із провідних ВНЗ, науково-виробничих установ та профільних організацій Мелітополя, Херсона, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Києва.

 

Мовчан С.І.,доцент кафедри «ЕТ і ТП» ТДАТУ, кандидат технічних наук

НікулінаГ.Ф., начальник науково – дослідної частини Університету «Україна» (м. Київ), кандидат технічних наук

Лисенко В.І.,директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна», національний експерт Міністерства екології та природних ресурсів України, доктор біологічних наук, професор

ПавленкоС.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Мелітопольської міської ради Запорізької області

Мельничук П.О., директор ТОВ «Запорізький науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект» (м. Запоріжжя)

Орлінська О.В., зав. кафедри експлуатації гід-ромеліоративних систем і технології будівництва Дніпропетровського ДАЕУ (м. Дніпро), доктор геол.-мін. наук, професор

Трофименко Т. О., начальник виробничої хіміко-бактеріологічної  лабораторії водовідведення КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області

Рябицька Т.І.ст. викладач кафедри соціальної роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»