Акредитація молодшого спеціаліста

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1146-л від 13.06.2018 року у Мелітопольському коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» проходить акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія». У складі аредитаційної комісії Геннадій Борисович Кожемякін, завідувач кафедри прикладної екології та охорони праці Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, доцент (голова комісії) та Лариса Володимирівна Кадацька, заступник директора з навчальної роботи Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, викладач вищої категорії (член комісії).